Nepalgunj Chapter

Executive Committee

Dr. Nitesh Kumar Kanodia

President

Mr. Tirtha Bahadur Thapa

First Vice President

Dr. Om Prakash Mishra

Second Vice President

Mrs. Anjana Pandey

Executive Member

Ms. Shikha Gautam Shrestha

Executive Member

Mr. Siddhant Jasrotia

Executive Member

Er. Arshad Kamal Siddiqui

Executive Member

Mr. Basanta Bhandari

Executive Member

Mr. Deepesh Vaish

Executive Member

Mr. Abhinav Kumar Singh

Executive Member

Mr. Abhinaya Sharma

Executive Member